H K&P Μηχανολογική κατασκεύασε δυο καινοτόμα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας  και έλεγχου υδάτων. Και τα δυο συστήματα σχεδιαστήκαν έπειτα από μελέτη των ανά τον κόσμο υφιστάμενων συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας ‘’……

Στο παρον παρουσιάζεται το  σύστημα ΕΣΤΙΑ (πρώτο σύστημα)
 Το συστημα πηρε το ονομα »Εστία» απο την  ελληνική μυθολογία, Εστία  είναι η θεά της κατοικίας, της εύρυθμης οικιακής ζωής και της οικογένειας..

Τι είναι το σύστημα ΕΣΤΙΑ …

Το σύστημα ΕΣΤΙΑ είναι μια διάταξη από φουσκωτά κυλινδρικά μπαλόνια που γεμίζουν με το νερό της πλημμύρας δημιουργώντας ένα φράγμα ( μπάρα υδατοφραγής.) Η μπάρα συντίθεται από ένα, δύο, τρεις η και περισσότερους εύκαμπτους θαλάμους σχηματίζοντας μια παράλληλη συστοιχία η μια πυραμιδωτή διάταξη. Οι ανεξάρτητοι αυτοί θάλαμοι ενώνονται μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο σχηματίζοντας έτσι την μπάρα υδατοφραγης.

Οι εύκαμπτοι θάλαμοι είναι κατασκευασμένοι από επιχρισμένο τεχνικό ύφασμα PVC ικανοποιώντας όλα στα απαιτούμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα για να ανταποκρίνεται τόσο σε μηχανικές καταπονήσεις (αντοχή σε σχίσιμο 450kg/ 5cm2 ) όσο και για έκθεση σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες ( UV ακτινοβολία– πολύ χαμηλές θερμοκρασίες )

estia 5

Πως λειτουργεί…

Γενικές αρχές τοποθέτησης — Χρόνος Ανάπτυξης

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το σύστημα ΕΣΤΙΑ είναι ο γρήγορος χρόνος ανάπτυξης, αρκεί 20 min πριν την έναρξη της πλημμύρας η ομάδα πολιτικής προστασίας ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες όπως αυτοί υπαγορεύονται από τις οδηγίες εγκατάστασης και την εκπαίδευση.

Σε  πρώτη φάση ορίζεται η γραμμή μετώπου από τον επικεφαλή της ομάδος. Στην συνέχεια αφού ξεδιπλωθούν ο θάλαμοι επί έδαφος φουσκώνονται μόνο με αέρα ετσι ώστε να είναι εφικτή η συναρμογή των θαλάμων καθώς και η μετακίνηση τους αν αυτό είναι απαραίτητο.

Στην συνέχεια, γίνεται η παράλληλη συναρμογή των θαλάμων όπως δηλώνεται στο έντυπο εγκατάστασης και τέλος γεμίζονται με νερό έως ένα σημείο. Ήδη το φράγμα είναι σε αναμονή να αντιμετωπίσει.

Στο σχήματα 3Β2-3Β3 παρουσιάζεται ο τρόπος συμπεριφοράς συστοιχίας τριών και 5 θαλάμων σε ανάπτυξη πυραμίδας. Παρατηρή-στε ότι το πώς μορφοποιείται το φράγμα όταν τον νερό της πλημμύρας ασκεί πίεση πάνω του

Στο σχήμα που επισυνάπτεται (3Β1) απικοινιζει την διάταξη μιας δίδυμης μπάρας.

Όταν το ρεύμα νερού έλθει σε επαφή με το θάλαμο Α , η ορμή του νερού τείνει να το περιστρέψει (rolling orbite), εδώ ακριβώς δρα ο θάλαμος Β ο όποιος καλείται να αντισταθμίσει την κύλιση του θαλάμου Α ασκώντας ανάδρομη ροπή πάνω σε αυτό

Κατ’ ουσία ο θάλαμος Α πιέζει το θάλαμο Β και το αναγκάζει να περιστραφεί με αντίθετη φορά σε σχέ-ση με το θάλαμο Α, με σκοπό ο ένας θάλαμος να συγκρατεί των άλλο αποτρέποντας την κύλιση.

Ακολουθώντας αυτή την λογική και μεθοδολογία) μπορούμε να σχηματίσουμε συστοιχίες (μπάρες

εστια 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

εστια 4

Γενικές αρχές τοποθέτησης — Χρόνος Ανάπτυξης

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το σύστημα ΕΣΤΙΑ είναι ο γρήγορος χρόνος ανάπτυξης, αρκεί 20 min πριν την έναρξη της πλημμύρας η ομάδα πολιτικής προστασίας ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες όπως αυτοί υπαγορεύονται από τις οδηγίες εγκατά-στασης και την εκπαίδευση.

Σε γενικές γραμμές ως πρώτη φάση ορίζεται η γραμμή μετώπου από τον επικεφαλή της ομάδος. Στην συνέχεια αφού ξεδιπλωθούν ο θάλαμοι επί έδαφος φουσκώνονται μόνο με αέρα ετσι ώστε να είναι εφικτή η συναρμογή των θαλάμων καθώς και η μετακίνηση τους αν αυτό είναι απαραίτητο.

Στην συνέχεια, γίνεται η παράλληλη συναρμογή των θαλάμων όπως δηλώνεται στο έντυπο εγκατάστασης και τέλος γεμίζονται με νερό έως ένα σημείο. Ήδη το φράγμα είναι σε αναμονή να αντιμετωπίσει.

Επισημαίνουμε δε ότι , το πλήρες γέμισμα μπορεί να ολοκληρωθεί και να συμβαδίζει με την αύξηση της στάθμης και ορμής του νερού χρησιμοποιώντας το ίδιο το νερό της πλημύρας (μέσω αντλίας)