Συστήματα Αντιπλημμυρικής προστασίας

 

Είναι γνωστές οι καταστροφικές επιπτώσεις από πλημμύρες  όταν μάλιστα δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης  τότε οι καταστροφές θα  είναι ακόμη πιο μεγάλες. Με την εφαρμογή μιας προληπτικής στρατηγικής αντιμετώπισης πλημμυρών  οι υλικές ζημιές θα είναι μικρότερες έως και μηδαμινές. Ένα κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση οποιοδήποτε σχεδίου δράσης είναι η επιλογή του συστήματος έλεγχου ροής του νερού. 
Έως τώρα , η μοναδική τεχνική που εφαρμόζονταν για τέτοιες περιστάσεις στην χώρα μας , ήταν η τεχνική των σακών άμμου. Η μέθοδος αυτή τυγχάνει εν μέρει αναποτελεσματική, λόγω του χρόνου που απαιτείται για ανάπτυξη του φράγματος επιπλέον τα τελευταία χρόνια τόσο η οικονομική κρίση όσο  και η  ανεπαρκή γνώση των κατοίκων  για το τροπο χρησης  των σάκων αμμου  καθιστούν την τεχνική αυτή μη αναποτελεσματική . 

 

flood protection 1
 Αντιπλημμύρικα Συστήματα ταχείας ανάπτυξης   

Τα συστήματα ταχείας ανάπτυξης ΕΣΤΙΑ ,SUMO &  biovert  ικανοποιούν τις προαναφερόμενες  παραμέτρους , και επιπλέον είναι συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Το σύστημα που θα επιλέγει, περάν του ότι θα πρέπει να είναι στιβαρό για να μην καταρρεύσει θα πρέπει να εγκαθίσταται γρήγορα και ευέλικτα.

Το φουσκωτά συστήματα ΕΣΤΙΑ & SUMO είναι σε θέση να καλύψουν αυτές τις ανάγκες καθώς και να ενσωματωθούν με τα ήδη υφιστάμενα συστήματα της κάθε Αρχής & Υπηρεσίας ετσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις ομάδες επέμβασης να δρουν ταχέως και αποτελεσματικά για τον έλεγχο την πλημμύρας και το έλεγχο του νερού.

Η χαμηλή εντάσεως εργασία και ο γρήγορος χρόνος ανάπτυξης ελαχιστοποιούν το χρόνο στην γραμμή του μετώπου. Τα αρθρωτά αυτά συστήματα υδατοφραγης είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και αυτό γιατί,

-Δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα στο σημείο μετώπου.

-Μπορούν να γεμίσουν με νερό από τις ιδία την πλημμύρα (νερό βροχής η και θαλασσινό ).

Αντιπλημμυρική ασπίδα  με αρθρωτό μηχανισμό

6

 Η Αντιπλημμυρική ασπίδα αυτομάτου ανάπτυξης είναι μια νέα καινοτόμια της K&P Engineering  για την προστασια υπογείων παρκινγκ  και χώρων που βρίσκονται κατω απο την επιφανεια του δρομου.